1 voor 1

Wanneer leren niet vanzelf gaat

Welkom op de website van RT-praktijk 1 voor 1. Na ruim 20 jaar met veel liefde in het basisschoolonderwijs te hebben gewerkt, ben ik, Marion van der Maazen, in mei 2011, mijn eigen RT-praktijk gestart. Een plek waar individueel onderwijs centraal staat en lesmateriaal stapsgewijs wordt aangeboden. Vanuit deze werkwijze is dan ook de naam van mijn praktijk ontstaan. ‘1 voor 1’. Een naam die tevens mijn visie definieert.

1 voor 1

Voor een kind is het niet eenvoudig om zich uit te drukken naar zijn/haar ouders en de juf of meester wanneer hij/zij worsteling ervaart. Dit met een vak, onderwerp of vaardigheid. Met het huidige onderwijs is het, door de grote groepen en hoge werkdruk voor de leraren, niet altijd mogelijk om die worsteling te signaleren, er op de juiste wijze naar te handelen en het kind datgene te geven en ondersteunen waar hij/zij dringend behoefte aan heeft.

Leren kent geen standaard vorm. Het leren, in de gehele leerweg, wordt door ieder kind anders ingekleurd, anders ingevuld. Het aanbieden van de ruimte en mogelijkheid hiervoor is voor mij geen vraag maar een zekerheid. Dit betekent lesmateriaal en werkvormen die aansluiten op de leerling. Geen uniformiteit, maar diversiteit, waarbij er wordt uitgegaan van de ‘capaciteiten’ en ‘kwaliteiten’ van het kind.

Werkwijze
Remedial Teaching

De letterlijke vertaling van het begrip Remedial Teaching is ‘herstellend lesgeven’. Een vorm van extra ondersteuning waarbij de leer- en/of ontwikkelingsproblemen van het kind worden opgemerkt , onderzocht en aangepakt. Zo ontvangt het kind bijvoorbeeld aanvullende hulp bij lezen en/of rekenen, spelling, schrijven, werkhoudings- en concentratieproblemen en het ‘leren’ leren.

De hulp wordt aangeboden in begeleiding op maat, waarbij het lesmateriaal en de werkvorm aansluiten op het niveau van het kind.