Privacy verklaring

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht en daarom heb ik deze privacyverklaring opgesteld zodat ik je beter kan informeren hoe ik met jouw vertrouwelijke gegevens omga.

Als er vragen zijn over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Mijn gegevens:

 • Marion van der Maazen-Vissers
 • RT-praktijk 1voor1
 • Citadelstraat 21
 • 5397GJ Lith.
 • Telefoonnummer: 06-12644465
 • KVK-nummer: 52677648
 • www.1voor1.nu
 • Info@1voor1.nu

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • (Mobiel)telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Groep van de leerling
 • School
 • Gegevens van schoolvorderingen
 • Daarnaast verwerk ik bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens.

Het doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

Het kunnen opstellen en aanpassen van hulp- en handelingsplannen teneinde de individuele RT-begeleiding van de leerling als maatwerk te kunnen uitvoeren. Het kunnen bellen of e-mailen om de RT-begeleiding adequaat mogelijk uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens?

Ik bewaar de persoonsgegevens tijdens de gehele periode van de onderzoek en RT-begeleiding tot een maximum van 5 jaar na de laatstgenoten RT-begeleiding, omdat bij terugval of nieuwe aanvraag tot RT-begeleiding, adequaat op de voorgeschiedenis kan handelen en inspelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Na goedkeuring zal ik contact opnemen met de school van je kind, voor overleg en verslaglegging om de RT-begeleiding adequaat uit te kunnen voeren. Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@1voor1.nu  Tevens verwijs ik naar de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik de persoonsgegevens beveilig

RT-praktijk 1voor1 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ 1voor1.nu