Werkwijze

Tijdens het vrijblijvend en gratis intakegesprek krijgen ouders de gelegenheid en ruimte om hun zorgen te delen en vragen te stellen. Middels de opgehaalde informatie van het intakegesprek en de schoolgegevens, zoals rapporten en testuitslagen, volgt er een aanvullend onderzoek. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis van het behandelplan. Een plan wat, na doorbespreking met en goedkeuring van u, fungeert als rode draad voor de begeleiding voor uw kind.

De tarieven worden in het vrijblijvend intakegesprek besproken.

Kids’ Skills

Als ambassadrice van Kids’ Skills zet ik, in het behandeltraject, de kwaliteiten en capaciteiten van het kind centraal. Het uitgangspunt van deze praktische aanpak is dat ieder voortkomend(e) probleem of worsteling gezien kan worden als een vaardigheid. Een die verbeterd kan worden met de juiste aanpak en instelling.

Sleeplezen

In juni 2014 heb ik mijn licentie sleeplezen behaald. Sleeplezen is een leesstrategie die vooral bedoeld is voor kinderen die moeite hebben met lezen en er vaak geen plezier meer in beleven. Het is een aanpak die gebruikt wordt als alle andere methodieken niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Bij sleeplezen worden de woorden gelijk aan elkaar verbonden en wordt er niet meer woord voor woord gelezen. Vloeiendheid en tempo zijn daarbij de belangrijkste items. Daarnaast is sleeplezen zeer directief. De begeleider geeft plaats en richting aan en bepaalt het leestempo. Omdat het lezen al lang niet goed ging, heeft het lezen vaak tot de nodige frustraties en angsten geleid. Er wordt bewust geen enkele negatieve aandacht besteed aan alles wat niet goed gaat met lezen. Fouten mogen gemaakt worden. Altijd een positieve benadering!